Welkom bij de Surinaamse Islamitische Vereniging

3:104: “En in jullie midden moet er een groep zijn die uitnodigt tot het goede, het juiste beveelt en het foute verbiedt. En dit zijn degenen die succesvol zijn.”

3:104 ‘And from among you there should be a party who invite to good and enjoin the right and forbid the wrong. And these are they who are successful.’

DE SURINAAMSE ISLAMITISCHE VERENIGING

Vanaf het jaar 1843 kwamen er arbeiders uit onze buurlanden naar Suriname, maar met de afschaffing van de slavernij in 1863 werd de vraag naar landarbeiders groot en ontstond de behoefte om immigranten uit Brits-Indië aan te trekken. Aan boord van de Lalla-Rookh, dat voor het eerst in Suriname aankwam, bevonden zich onder de ruim 400 Brits-Indische immigranten ook een 80-tal moslims. Hoewel zij na aankomst in verschillende districten werden tewerkgesteld hebben deze geloofsgenoten het onderlinge contact steeds intensief nagestreefd.

 

Zo werden er kleine moskeeën gebouwd en gezamenlijke sportactiviteiten georganiseerd. Het heeft echter tot 1929 geduurd voordat de behoefte ontstond om alle moslims in Suriname te organiseren onder een moederorganisatie. De Surinaamse Islamitische Vereniging (S.I.V.) werd op zondag 17 november 1929 door ongeveer 600 geloofsgenoten uit geheel Suriname, in theater Thalia opgericht. Kort daarna werd er gestart met de bouw van een houten moskee op het perceel aan de Keizerstraat, welke werd ingewijd in augustus 1932.

 

Het initiatief werd toen genomen om de Islam verder te verspreiden onder de Surinaamse bevolking. Hiervoor was het nodig om kennis te vergaren en een Soennie-organisatie in Lahore werd daarvoor benaderd. Daar deze organisatie niet internationaal opereerde, verwees zij de S.I.V. naar de Ahmadiyya Anjuman Isha’at Islam, die dat wel deed. Het contact resulteerde erin dat de S.I.V. de leerstellingen en principes van de hervormer van de 14e eeuw en stichter van de Ahmadiyya Beweging, Mirza Ghulam Ahmad werden overgenomen en de basis voor onze organisatie werden. Dat wil zeggen dat wij geloven in de eenheid van Allah en dat de profeet Mohammed (vrede zij met hem) ongetwijfeld de laatste boodschapper van Allah is geweest.

 

In 1970 werd onder de leden de behoefte gevoeld een representatieve moskee te bouwen. Deze moest de reeds 50 jaar oude houten moskee aan de Keizerstraat (Paramaribo) vervangen. Na het treffen van de noodzakelijke voorbereidingen (vanaf 1970 tot 1973) is men uiteindelijk begonnen met de bouw van deze Hoofdmoskee. De officiële inwijding vond plaats op 27 juli 1984.

 

Geheel volgens Islamitische traditie bestaat het ontwerp uit een grote middenkoepel, 4 minaretten en een kibla. Het bouwwerk is ca. 29 m hoog, de grootste diameter van de middenkoepel is ca. 10 m. Dat dit gebouw tot een monumentaal identificatiepunt voor Paramaribo is geworden, kan niemand ontkennen. De fundering bestaat uit een groot aantal geheide houten palen die van buiten uit bekeken niet te zien. De totale capaciteit aan ruimte van de moskee inclusief de balkons en de begane grond is ruim voldoende voor gebeden op hoogtijdagen (w.o. Id ul Fitre en Id ul Adha).

 

Het S.I.V.-kinderhuis aan de Grote Combé weg wordt dankzij donaties uit binnen- en buitenland regelmatig onderhouden. Deze donaties bestaan uit geld en ook uit goederen zoals consumptie- en verbruiksartikelen. Ook aan kleding en schoenen krijgen wij veel donaties binnen. Dit kan niet anders, onze kinderen horen in een goed milieu op te groeien.

 

Onze overleden S.I.V.-broeders en zusters worden momenteel veelal begraven op de begraafplaats aan de Doekhieweg. Wij hebben ook nog een begraafplaats te Welgedacht B. Voor de nabestaanden is het natuurlijk een genot om te mogen ervaren dat deze plaatsen goed onderhouden worden. In de jaren negentig werd het terrein tussen de moskee en de synagoge aangekocht. Dit resulteerde natuurlijk erin dat onze broeders van joodse afkomst onze directe buren werden. Onze unieke en vreedzame relatie met onze oosterburen, welke tot uiting komt in het vredig naast elkaar staan van een moskee en een synagoge, mag tot heden toe als een goed voorbeeld voor de hele wereld dienen.

 

De Surinaamse Islamitische Vereniging wordt geleid door een hoofdbestuur, dat volgens haar statuten telkens voor drie jaar wordt gekozen door en uit de leden. Het hoofdbestuur wordt ondersteund door een aantal commissies en raden die allemaal in de statuten zijn beschreven. Daarnaast heeft de vereniging afdelingen in de districten. Elke afdeling heeft een afdelingsbestuur, dat eveneens telkens voor drie jaar wordt gekozen door en uit de leden van de desbetreffende afdeling. Het afdelingsbestuur valt rechtstreeks onder het Hoofdbestuur en is verplicht periodiek verslag uit te brengen aan het Hoofdbestuur. Naast de afdelingen kent de Vereniging ook Zusterorganisaties. Deze zijn zelfstandige organisaties die dezelfde geloofsovertuiging (Akieda) hebben en nauwe betrekkingen onderhouden met de Surinaamse Islamitische Vereniging. Vele leden van deze organisaties zijn ook lid van de Vereniging.

 

De internationale moederorganisatie van de Ahmadiyya beweging zetelt in Lahore Pakistan. Zij wordt geleid door een Amir die wordt bijgestaan door een bestuur bestaande uit vertegenwoordigers van de vele Jamaats in Pakistan. De huidige Amir is de welbekende Prof. Dr. Abdul Kareem Saeed, ook wel bekend als Pasha. Het contact met Lahore is uitstekend te noemen.

 

Daarnaast zijn er zusterorganisaties in de Verenigde staten van Amerika, Guyana, Trinidad, Zuid Afrika, India, Fiji, de Fillipijnen en natuurlijk in Europa waaronder in Nederland, Duitsland en Engeland. Het contact met Nederland is uiterst goed te noemen, de leden zijn over het algemeen mensen van Surinaamse afkomst.

Donaties

Materieel/financieel

Maak contact met het secretariaat van SIV 

of

Bankrekening nummers 

 

DSB: SRD 16 31 500 

 

RBC

SRD: 2400000120343698

USD: 2400000196002048

Euro: 2400000192002038

 

Donaties onder vermelding donatie, naam van de opdrachtgever en eventueel voor welk doel. 

Weblinks

Foto Gallerij

Youtube Channel

les 5

les 5
Load More

Contact us

Secetariaat S.I.V.

Keizerstraat88 ParamariboSuriname

 473849

http://www.sivsr.org

secretariaat@sivorg.sr

©2022. Surinaamse Islamitische Vereniging. All Rights Reserved.

Surinaamse Islamitische Vereniging